สินค้า - วัสดุอุปกรณ์เสริม
สำหรับประตู หน้าต่าง

Thai Metal Aluminum Logo
Diamond Plus Aluminum Logo
RMC Aluminum Logo

วัสดุ อุปกรณ์เสริม

มือจับมัลติพอยท์แกนเหลี่ยม

มือจับมัลติพอยท์แกนเหลี่ยมพร้อมกุญแจ

มือจับมัลติพอยท์แกนเหลี่ยมพร้อมกุญแจ

มือจับบานกระทุ้ง แป้นพับ

มือจับบานกระทุ้ง (แป้นพับ)

มือจับบานกระทุ้ง (หลังดำ/หลังขาว)

มือจับบานกระทุ้ง (หลังดำ/หลังขาว)

ยางดูด 3 ตา สีส้ม

ยางดูด 3 ตา สีส้ม

ยางดูด 3 ตา สีดำ อย่างดี

ยางดูด 3 ตา สีดำ อย่างดี

ยางดูด 3 ตา สีดำ รุ่นใหญ่

ยางดูด 3 ตา สีดำ รุ่นใหญ่

ยางดูด 2 ตา สีเงิน

ยางดูด 2 ตา สีเงิน

ยางดูด 2 ตา สีเงิน แบบโค้ง

ยางดูด 2 ตา สีเงิน แบบโค้ง

ยางดูด 4 ตา สีส้ม

ยางดูด 4 ตา สีส้ม

มือจับบานกระทุ้งหางลม

มือจับบานกระทุ้งหางลม

มุมมิเนียมยูโร

มุมมิเนียมยูโร

มุมมิเนียมยูโร ตัวใหญ่

มุมมิเนียมยูโร ตัวใหญ่

มุมสแตนเลสยูโร 6.5มิล

มุมสแตนเลสยูโร 6.5 มิล

มุมสแตนเลสยูโร 6.8 มิล

มุมสแตนเลสยูโร 6.8 มิล

ยาง EPDM บานกระทุ้ง บานเฟี้ยม

ยาง EPDM บานกระทุ้ง บานเฟี้ยม

ยางลูกโป่งฐานแข็ง5.1มิล(100เมตร)PPP+TPV

ยางลูกโป่งฐานแข็ง 5.1 มิล (100เมตร) PPP+TPV

ยางลูกโป่งฐานแข็ง 6 มิล (100เมตร) PPP+TPV

ยางลูกโป่งฐานแข็ง 6 มิล (100เมตร) PPP+TPV

ยางลูกโป่งฐานแข็ง (100เมตร) PPP+TPV

ยางลูกโป่งฐานแข็ง (100เมตร) PPP+TPV

ยางวางบานเฟี้ยม

ยางวางบานเฟี้ยม

มือจับบานกระทุ้งท้ายรู

มือจับบานกระทุ้งท้ายรู

มือจับบานกระทุ้งหางกลม (ลูกกลิ้ง)

มือจับบานกระทุ้งหางกลม (ลูกกลิ้ง)

รับล็อคบานเปิดยูโรตัวใหญ่

รับล็อคบานเปิดยูโรตัวใหญ่

แป้นรับล็อค 09 มิล

แป้นรับล็อค 09 มิล

แป้นรับล็อค 11 มิล

แป้นรับล็อค 11 มิล

ตลับตัวล็อคบานเลื่อนยูโร

ตลับตัวล็อคบานเลื่อนยูโร

ก้านกลอนมิเนียมบานเปิดยูเนียนn100 ซม.

ก้านกลอนมิเนียมบานเปิดยูเนียน 100 ซม.

ก้านกลอนมิเนียมบานเลื่อน 100 ซม.

ก้านกลอนมิเนียมบานเลื่อน 100 ซม.

ก้านกลอนมิเนียมบานเปิดยูเนียน 120 ซม.

ก้านกลอนมิเนียมบานเปิดยูเนียน 120 ซม.

ก้านกลอนมิเนียมบานเลื่อน 120 ซม

ก้านกลอนมิเนียมบานเลื่อน 120 ซม

ก้านกลอนมิเนียมบานเปิดยูเนียน 150 ซม.

ก้านกลอนมิเนียมบานเปิดยูเนียน 150 ซม.

ก้านกลอนมิเนียมบานเลื่อน 150 ซม.

ก้านกลอนมิเนียมบานเลื่อน 150 ซม.

ก้านกลอนมิเนียมบานเปิดยูเนียน 180 ซม.

ก้านกลอนมิเนียมบานเปิดยูเนียน 180 ซม.

ก้านกลอนมิเนียมบานเลื่อน 180 ซม.

ก้านกลอนมิเนียมบานเลื่อน 180 ซม.

ก้านกลอนมิเนียมบานเปิดยูเนียน 200 ซม.

ก้านกลอนมิเนียมบานเปิดยูเนียน 200 ซม.

ก้านกลอนมิเนียมบานเลื่อน 200 ซม.

ก้านกลอนมิเนียมบานเลื่อน 200 ซม.

ก้านกลอนมิเนียมบานเปิดยูเนียน 30 ซม.

ก้านกลอนมิเนียมบานเปิดยูเนียน 30 ซม.

ก้านกลอนมิเนียมบานเปิดยูเนียน 40 ซม.

ก้านกลอนมิเนียมบานเปิดยูเนียน 40 ซม.

ก้านกลอนมิเนียมบานเลื่อน 40 ซม.

ก้านกลอนมิเนียมบานเลื่อน 40 ซม.

ก้านกลอนมิเนียมบานเปิดยูเนียน 50 ซม.

ก้านกลอนมิเนียมบานเปิดยูเนียน 50 ซม.

ก้านกลอนมิเนียมบานเลื่อน 50 ซม.

ก้านกลอนมิเนียมบานเลื่อน 50 ซม.

ก้านกลอนมิเนียมบานเปิดยูเนียน 60 ซม.

ก้านกลอนมิเนียมบานเปิดยูเนียน 60 ซม.

ก้านกลอนมิเนียมบานเลื่อน 60 ซม.

ก้านกลอนมิเนียมบานเลื่อน 60 ซม.

ก้านกลอนมิเนียมบานเปิดยูเนียน 80 ซม.

ก้านกลอนมิเนียมบานเปิดยูเนียน 80 ซม.

ก้านกลอนมิเนียมบานเลื่อน 80 ซม.

ก้านกลอนมิเนียมบานเลื่อน 80 ซม.

เส้นมิเนียม C 3.0 เมตร

เส้นมิเนียม C 3.0 เมตร

เส้นมิเนียม N 3.0 เมตร

เส้นมิเนียม N 3.0 เมตร

ปุ่มเสริมมิเนียมบานเลื่อน

ปุ่มเสริมมิเนียมบานเลื่อน

ปุ่มเสริมมิเนียมบานเปิด 6.5 มม.

ปุ่มเสริมมิเนียมบานเปิด 6.5 มม.

ปุ่มเสริมมิเนียมบานเปิด 8.5 มม.

ปุ่มเสริมมิเนียมบานเปิด 8.5 มม.

เดือยสแตนเลสพร้อม น็อตสแตนเลส

เดือยสแตนเลสพร้อม น็อตสแตนเลส

เดือยสแตนเลสพ่นดำพร้อมน็อต

เดือยสแตนเลสพ่นดำพร้อมน็อต

เดือยสแตนเลสพ่นดำพร้อมน็อต

เดือยสแตนเลสพ่นดำพร้อมน็อต

เดือยสแตนเลสพ่นดำพร้อมน็อต

เดือยสแตนเลสพ่นดำพร้อมน็อต

แป้นรับล็อคบานเลื่อน U05

แป้นรับล็อคบานเลื่อน U05

แป้นรับล็อคบานเลื่อน U09 รุ่น 2

แป้นรับล็อคบานเลื่อน U09 รุ่น 2

แป้นรับล็อคบานเลื่อน U09 รุ่น 3

แป้นรับล็อคบานเลื่อน U09 รุ่น 3

ปุ่มเสริมปลายบานเลื่อนปรับได้ แบบยาว 001

ปุ่มเสริมปลายบานเลื่อนปรับได้ แบบยาว 001

ปุ่มเสริมปลายบานเลื่อนปรับได้ แบบส้ัน 002

ปุ่มเสริมปลายบานเลื่อนปรับได้ แบบส้ัน 002

ตัวต่อกลาง Middle wasp

ตัวต่อกลาง Middle wasp

ปุ่มเสริมมือจับล็อคแบบบานเลื่อน

ปุ่มเสริมมือจับล็อคแบบบานเลื่อน

แป้นรับล็อค U11 (TLK-11A)

แป้นรับล็อค U11 (TLK-11A)

แป้นรับล็อคสแตนเลส U12

แป้นรับล็อคสแตนเลส U12

แป้นรับล็อคบานเลื่อนสแตนเลส U13

แป้นรับล็อคบานเลื่อนสแตนเลส U13

ปลายหัวออโต้ล็อค

ปลายหัวออโต้ล็อค

เดือยมัลติพอยท์บานเลื่อน-ล็อค202

เดือยมัลติพอยท์บานเลื่อน-ล็อค202

มือจับมัลติพอยท์

มือจับมัลติพอยท์

มือจับมัลติพอยท์ ชุดเล็กยูเนียน

มือจับมัลติพอยท์ ชุดเล็กยูเนียน

มือจับมัลติพอยท์ ตัวใหญ่

มือจับมัลติพอยท์ ตัวใหญ่

มือจับมัลติพอยท์ พร้อมกุญแจ

มือจับมัลติพอยท์ พร้อมกุญแจ

มือจับมัลติพอยท์-แบบหลบมุ้ง

มือจับมัลติพอยท์ แบบหลบมุ้ง

มือจับมัลติพอยท์ แบบดัมมี่

มือจับมัลติพอยท์ แบบดัมมี่

มือจับมัลติพอยท์ 180 องศา

มือจับมัลติพอยท์ 180 องศา

มือจับมัลติพอยท์-แบบแกนเหลี่ยม-รุ่นปุ่มล็อคสีดำ(ตามสั่ง)

มือจับมัลติพอยท์ แบบแกนเหลี่ยม รุ่นปุ่มล็อคสีดำ(ตามสั่ง)

มือจับมัลติพอยท์ แกนเหลี่ยม แบบหลบมุ้ง (มี-R-L)

มือจับมัลติพอยท์ แกนเหลี่ยม แบบหลบมุ้ง (มี-R-L)

มือจับมัลติพอยท์ แกนฟ็อก แบบหลบมุ้ง (มี-R-L)

มือจับมัลติพอยท์ แกนฟ็อก แบบหลบมุ้ง (มี-R-L)

มือจับมัลติพอยท์ รุ่นก้านยาว แกนฟ็อก

มือจับมัลติพอยท์ รุ่นก้านยาว แกนฟ็อก

มือจับมัลติพอยท์ รุ่นก้านยาว แกนเหลี่ยม

มือจับมัลติพอยท์ รุ่นก้านยาว แกนเหลี่ยม

มือจับมัลติพลยท์ รุ่น14 แกนเหลี่ยม

มือจับมัลติพลยท์ รุ่น14 แกนเหลี่ยม

มือจับมัลติพอยท์ รุ่น15 แกนฟ็อก

มือจับมัลติพอยท์ รุ่น15 แกนฟ็อก

ปืนยิงกาว สีเงิน

ปืนยิงกาว สีเงิน

ปืนยิงกาว สีส้ม

ปืนยิงกาว สีส้ม

ปืนยิงกาว pu

ปืนยิงกาว pu

มีดตัดกระจกสีทอง

มีดตัดกระจกสีทอง

ใบตัดอลูมิเนียม 10" 100 ฟัน

ใบตัดอลูมิเนียม 10" 100 ฟัน

ใบตัดอลูมิเนียม 10" 120 ฟัน

ใบตัดอลูมิเนียม 10" 120 ฟัน

ใบตัดอลูมิเนียม 12" 100 ฟัน

ใบตัดอลูมิเนียม 12" 100 ฟัน

ใบตัดอลูมิเนียม 12" 120 ฟัน

ใบตัดอลูมิเนียม 12" 120 ฟัน

ใบตัดอลูมิเนียม 16" 120 ฟัน อย่างดี

ใบตัดอลูมิเนียม 16" 120 ฟัน อย่างดี

ใบตัดอลูมิเนียม 15" 120 ฟัน

ใบตัดอลูมิเนียม 15" 120 ฟัน

มือจับกระบองสีดา 100 ซม.

มือจับกระบองสีดา 100 ซม.

มือจับกระบองสีเชมเปญ 100 ซม.

มือจับกระบองสีเชมเปญ 100 ซม.

คีมย้ำ ปูใหญ่ (กุ้ง)

คีมย้ำ ปูใหญ่ (กุ้ง)

คีมย้ำ ตราปู (คุณภาพแบบกุ้ง)

คีมย้ำ ตราปู (คุณภาพแบบกุ้ง)

กรรไกรตัดยาง EPDM

กรรไกรตัดยาง EPDM

แป้นรับล็อคเสื้อกุญแจแบบเรียบ

แป้นรับล็อคเสื้อกุญแจแบบเรียบ

เสื้อกุญแจ 20x85

เสื้อกุญแจ 20x85

เสื้กกุญแจบานเลื่อน 2 ขอ PBM

เสื้กกุญแจบานเลื่อน 2 ขอ PBM

เสื้อกุญแจ 30x85

เสื้อกุญแจ 30x85

เสื้อกุญแจ 35x85

เสื้อกุญแจ 35x85

เสื้อกุญแจ 35x85 แบบล็อคหลายจุด

เสื้อกุญแจ 35x85 แบบล็อคหลายจุด

เสื้อกุญแจ 60x85 (พร้อมกล่องเสื้อ)

เสื้อกุญแจ 60x85 (พร้อมกล่องเสื้อ)

ไส้กุญแจ 65 มม.

ไส้กุญแจ 65 มม.

ไส้กุญแจ 70 มม.

ไส้กุญแจ 70 มม.

ไส้กุญแจ 75 มม.

ไส้กุญแจ 75 มม.

ไส้กุญแจ 75 มม. (31+44)

ไส้กุญแจ 75 มม. (31+44)

ไส้กุญแจ 2 ข้าง 65 มม.

ไส้กุญแจ 2 ข้าง 65 มม.

ไส้กุญแจ 2 ข้าง 75 มม.

ไส้กุญแจ 75 มม.

ฝาครอบไส้กุญแจ

ฝาครอบไส้กุญแจ

มือจับเขาควาย แบบโค้งสีดำ

มือจับเขาควาย แบบโค้งสีดำ

มือจับเขาควาย แบบเหลี่ยมรูกลาง

มือจับเขาควาย แบบเหลี่ยมรูกลาง

มือจับเขาควาย รูกลางหลบมุ้ง

มือจับเขาควาย รูกลางหลบมุ้ง

มือจับเขาควายดัมมี่

มือจับเขาควาย แบบโค้งสีดำ

มือจับเขาควายดัมมี่รูกลาง แบบเหลี่ยม

มือจับเขาควายดัมมี่รูกลาง แบบเหลี่ยม

มือจับเขาควายสแตนเลส

มือจับเขาควายสแตนเลส

บานพับข้อเสือ

บานพับข้อเสือ

ล้อบานเลื่อนคู่แบบยาว (สีเขียว)

ล้อบานเลื่อนคู่แบบยาว (สีเขียว)

ล้อบานเลื่อนถูก

ล้อบานเลื่อนถูก

ล้อบานเลื่อนเขียว PBM

ล้อบานเลื่อนเขียว PBM

ล้อบานเลื่อนแดง

ล้อบานเลื่อนแดง

ล้อบานเลื่อนแฝด

ล้อบานเลื่อนแฝด

ล้อบานเลื่อนแฝด ลูกปืนเล็ก

ล้อบานเลื่อนแฝด ลูกปืนเล็ก

ล้อตลับสแตนเลส (สีดำ)

ล้อตลับสแตนเลส (สีดำ)

ล้อตลับสแตนเลสเดี่ยว 13x20 (สีเขียว)

ล้อตลับสแตนเลสเดี่ยว 13x20 (สีเขียว)

ล้อตลับสแตนเลสเดี่ยว 15x18

ล้อตลับสแตนเลสเดี่ยว 15x18

ล้อตลับสแตนเลสเดี่ยว 15x20 (สีเขียว)

ล้อตลับสแตนเลสเดี่ยว 15x20 (สีเขียว)

ล้อตลับสแตนเลสเดี่ยว 15x23 (สีเขียว)

ล้อตลับสแตนเลสเดี่ยว 15x23 (สีเขียว)

ล้อบานเลื่อน 4 ล้อ (80KG)

ล้อบานเลื่อน 4 ล้อ (80KG)

ล้อรางหนีบ

ล้อรางหนีบ

ล้อบานเลื่อนรุ่นพิเศษ

ล้อบานเลื่อนรุ่นพิเศษ

ล้อรางแขวน (คู่)

ล้อรางแขวน (คู่)

ล้อรางแขวนเดี่ยว

ล้อรางแขวนเดี่ยว

ไกด์กันแกว่ง

ไกด์กันแกว่ง

ล้อรางแขวน 6 ล้อ

ล้อรางแขวน 6 ล้อ

ล้อบานเลื่อนยูโรรางวี 22x19.5x25 (สแตนเลส)

ล้อบานเลื่อนยูโรรางวี 22x19.5x25 (สแตนเลส)

ล้อบานเลื่อนยูโรรางวี เมืองทอง

ล้อบานเลื่อนยูโรรางวี เมืองทอง

ล้อบานเลื่อนยูโรรางวี 22x19.5x25 (เดี่ยว)

ล้อบานเลื่อนยูโรรางวี 22x19.5x25 (เดี่ยว)

ล้อมุ้งรุ่นกลม

ล้อมุ้งรุ่นกลม

ล้อบานเลื่อน PVC 1448

ล้อบานเลื่อน PVC 1448

ล้อบานเลื่อน PVC 1252185

ล้อบานเลื่อน PVC 1252185

ล้อตลับสแตนเลสคู่ 15x17

ล้อตลับสแตนเลสคู่ 15x17

ล้อตลับสแตนเลส 4 ล้อ (15x17)

ล้อตลับสแตนเลส 4 ล้อ (15x17)

ล้อตลับสแตนเลสคู่ (15x20)

ล้อตลับสแตนเลสคู่ (15x20)

ล้อตลับสแตนเลส 4 ล้อ (15x21)

ล้อตลับสแตนเลส 4 ล้อ (15x21)

ล้อตลับสแตนเลส 4 ล้อ 15x23 (120KG)

ล้อตลับสแตนเลส 4 ล้อ 15x23 (120KG)

ล้อตลับสแตนเลส 4 ล้อ 15x27 (150KG)

ล้อตลับสแตนเลส 4 ล้อ 15x27 (150KG)

ล้อบานเลื่อน PVC 1652

ล้อบานเลื่อน PVC 1652

ล้อบานเลื่อน รุ่นพิเศษ สีส้ม

ล้อบานเลื่อน รุ่นพิเศษ สีส้ม

ล้อมุ้งบานเลื่อนชุด U80 88

ล้อมุ้งบานเลื่อนชุด U80 88

ล้อมุ้งมีลูกปืน

ล้อมุ้งมีลูกปืน

ล้อมุ้งไม่มีลูกปืน

ล้อมุ้งไม่มีลูกปืน

ล้อบานเลื่อนML13

ล้อบานเลื่อนML13

ล้อบานเลื่อน ML14 (19x25x3.25)

ล้อบานเลื่อน ML14 (19x25x3.25)

สักหลาดบานเลื่อน 5x12 (ม้วนเล็ก)

สักหลาดบานเลื่อน 5x12 (ม้วนเล็ก)

สักหลาดบานเลื่อน 5x15 (ม้วนใหญ่)

สักหลาดบานเลื่อน 5x15 (ม้วนใหญ่)

สักหลาดบานเลื่อน 5x20 (ม้วนใหญ่)

สักหลาดบานเลื่อน 5x20 (ม้วนใหญ่)

สักหลาดบานเลื่อน 5x3 (ม้วนใหญ่)

สักหลาดบานเลื่อน 5x3 (ม้วนใหญ่)

สักหลาดบานเลื่อน 5x4 (ม้วนใหญ่)

สักหลาดบานเลื่อน 5x4 (ม้วนใหญ่)

สักหลาดบานเลื่อน (ม้วนเล็ก)

สักหลาดบานเลื่อน (ม้วนเล็ก)

สักหลาดบานเลื่อน (ม้วนใหญ่)

สักหลาดบานเลื่อน (ม้วนใหญ่)

สักหลาดบานเลื่อนกันน้ำ สีดำ (ม้วนใหญ่)

สักหลาดบานเลื่อนกันน้ำ สีดำ (ม้วนใหญ่)

สักหลาดบานเลื่อน 7x5 (ม้วนใหญ่)

สักหลาดบานเลื่อน 7x5 (ม้วนใหญ่)

สักหลาดบานสวิง (ม้วนเล็ก)

สักหลาดบานสวิง (ม้วนเล็ก)

สักหลาดบานสวิง (ม้วนใหญ่)

สักหลาดบานสวิง (ม้วนใหญ่)

ออโต้ล็อค

ออโต้ล็อค

ตะขอสแตนเลส 40 มม. งอ

ตะขอสแตนเลส 40 มม. งอ

ตะขอตรงสแตนเลสแปะ 40 มม. 5 รู

ตะขอตรงสแตนเลสแปะ 40 มม. 5 รู

ตะขอสแตนเลส 2 งอ 38 มม.

ตะขอสแตนเลส 2 งอ 38 มม.

ล็อคกลางเสาเกี่ยว 16 (ตัวโต)

ล็อคกลางเสาเกี่ยว 16 (ตัวโต)

ล็อคกลางเสาเกี่ยว (หางส้ัน)

ล็อคกลางเสาเกี่ยว (หางส้ัน)

ล็อคกลางเสาเกี่ยวสองทาง

ล็อคกลางเสาเกี่ยวสองทาง

มือจับล็อค 199

มือจับล็อค 199

กุญแจมัลติพอท์ล็อคบานเลื่อน 199

กุญแจมัลติพอท์ล็อคบานเลื่อน 199

มือจับเรียบไม่รู 199

ล็อคกลางเสาเกี่ยวสองทาง

พลาสติกติดหัวกลอนมิเนียม

พลาสติกติดหัวกลอนมิเนียม

พลาสติกติดสไลด์ก้านกลอน สีดำ

พลาสติกติดสไลด์ก้านกลอน สีดำ

ออโต้วา ยางปิดรูน้ำออก

ออโต้วา ยางปิดรูน้ำออก

ยางปิดรูน้ำออก PBM

ยางปิดรูน้ำออก PBM

ยางปิดรูน้ำเข้า PBM

ยางปิดรูน้ำเข้า PBM

ตัวปิดฝาเกี่ยว ไทย

ตัวปิดฝาเกี่ยว ไทย

ฝาปิดเสาเกี่ยว (ของนอก-เล็ก) PBM

ฝาปิดเสาเกี่ยว (ของนอก-เล็ก) PBM

ฝาปิดเสาเกี่ยว (ของนอก-ยูโร) PBM

ฝาปิดเสาเกี่ยว (ของนอก-ยูโร) PBM

ยางกันยก

ยางกันยก

เส้นพลาสติก สีดำ แบบ C 3 เมตร

เส้นพลาสติก สีดำ แบบ C 3 เมตร

ปุ่มรับกลอนฝังพื้นสแตนเลส

ปุ่มรับกลอนฝังพื้นสแตนเลส

ปลายก้านล็อคพร้อมรางบานเฟี้ยม

ปลายก้านล็อคพร้อมรางบานเฟี้ยม

ปลายก้านล็อคบานเปิดยูโล

ปลายก้านล็อคบานเปิดยูโล

กลอนล็อคประตูบานเลื่อน D15

กลอนล็อคประตูบานเลื่อน D15

แป้นรับล็อคกลอนล็อคประตูบานเลื่อน D15-20

แป้นรับล็อคกลอนล็อคประตูบานเลื่อน D15 20

กลอนล็อคประตูบานเลื่อน D25

กลอนล็อคประตูบานเลื่อน D25

ยางกันชน สีดำ

ยางกันชน สีดำ

ยางกันชน สีอลู

ยางกันชน สีอลู

ยางกันชน สีทอง

ยางกันชน สีทอง

ยางกันชนแม่เกล็กบานเฟี้ยม (คู่)

ยางกันชนแม่เกล็กบานเฟี้ยม (คู่)

ยางกันชนบานเฟี้ยม (ไม่มีแม่เหล็ก) (คู่)

ยางกันชนบานเฟี้ยม (ไม่มีแม่เหล็ก) (คู่)

บานพับข้าง

บานพับข้าง

บานพับกลางพร้อมมือดึง

บานพับกลางพร้อมมือดึง

บานพับล้อบน แบบข้าง

บานพับล้อบน แบบข้าง

บานพับล้อบน

บานพับล้อบน

บานพับล้อล่าง แบบข้าง

บานพับล้อล่าง แบบข้าง

บานพับ ล้อล่าง

บานพับ ล้อล่าง

มือจับปากเป็ด

มือจับปากเป็ด

มือจับฝัง

มือจับฝัง

อุปกรณ์ทิ้วแอนด์เทิร์น

อุปกรณ์ทิ้วแอนด์เทิร์น

กลอนมิเนียมบานเฟี้ยม 1.0

กลอนมิเนียมบานเฟี้ยม 1.0

กลอนมิเนียมบานเฟี้ยม 1.2

กลอนมิเนียมบานเฟี้ยม 1.2

กลอนมิเนียมบานเฟี้ยม 1.5

กลอนมิเนียมบานเฟี้ยม 1.5

กลอนมิเนียมบานเฟี้ยม 2.0

กลอนมิเนียมบานเฟี้ยม 2.0

กลอนมิเนียมบานเฟี้ยม 0.40

กลอนมิเนียมบานเฟี้ยม 0.40

กลอนมิเนียมบานเฟี้ยม 0.50

กลอนมิเนียมบานเฟี้ยม 0.50

กลอนมิเนียมบานเฟี้ยม 0.60

กลอนมิเนียมบานเฟี้ยม 0.60

กลอนมิเนียมบานเฟี้ยม 0.80

กลอนมิเนียมบานเฟี้ยม 0.80

เสื้อกุญแจแบบ 2 ทาง แบบล็อคหลายจุด

เสื้อกุญแจแบบ 2 ทาง แบบล็อคหลายจุด

กลอนล็อคประตูบานคู่ยูโร ชุดสั้น

กลอนล็อคประตูบานคู่ยูโร ชุดสั้น

กลอนล็อคประตูบานคู่ยูโร ชุดยาว

กลอนล็อคประตูบานคู่ยูโร ชุดยาว

กลอนล็อคประตูบานคู่ยูโร

กลอนล็อคประตูบานคู่ยูโร

กลอนล็อคประตูบานคู่ยูโร

กลอนล็อคประตูบานคู่ยูโร

กลอนล็อคประตูบานคู่ยูโร

กลอนล็อคประตูบานคู่ยูโร

มือจับล็อคแบบพรีเมี่ยม (29ซม)

มือจับล็อคแบบพรีเมี่ยม (29ซม)

มือจับล็อคแบบโค้งชุดใหญ่

มือจับล็อคแบบโค้งชุดใหญ่

มือจับล็อคแบบโค้งชุดเล็ก

มือจับล็อคแบบโค้งชุดเล็ก

มือจับล็อคแบบฝังแกน Fork สีดำ

มือจับล็อคแบบฝังแกน Fork สีดำ

มือจับล็อคแบบฝังแกน Fork สีขาว

มือจับล็อคแบบฝังแกน Fork สีขาว

มือจับดัมมี่ล็อคแบบฝังสีดำ

มือจับดัมมี่ล็อคแบบฝังสีดำ

มือจับดัมมี่ล็อคแบบฝังสีขาว

มือจับดัมมี่ล็อคแบบฝังสีขาว

เครื่องปั๊มรู

เครื่องปั๊มรู

เครื่องป้ัมลม 7.5 KW

เครื่องป้ัมลม 7.5 KW

เครื่อป้ัมรูก้านสไลด์ ซีกรุ๊ป

เครื่อป้ัมรูก้านสไลด์ ซีกรุ๊ป

เครื่องตัดอลูมิเนียม 45 องศาขนาดใบ 18''x220 V

เครื่องตัดอลูมิเนียม 45 องศาขนาดใบ 18''x220V

เครื่องเข้ามุม

เครื่องเข้ามุม

ปลายกลอนกระทุ้งคู่

ปลายกลอนกระทุ้งคู่

แป้นรับล็อค

แป้นรับล็อค

แป้นรับล็อค SCQ10

เครื่องตัดอลูมิเนียม 45 องศาขนาดใบ 18''x220V

หน้าต่างทิ้วแอนด์เทิร์น 60x80

แป้นรับล็อค CDG30-1

แป้นรับล็อค CDG30-1

แป้นรับล็อคบานเปิดคู่

แป้นรับล็อคบานเปิดคู่ (สองช่อง)

มุมฉากบานเปิดยูโร

บานพับบานกระทุ้ง 6 นิ้ว

บานพับบานกระทุ้ง 8 นิ้ว

บานพับบานกระทุ้ง 10 นิ้ว

บานพับบานกระทุ้ง 12 นิ้ว

บานพับบานกระทุ้ง 14 นิ้ว

บานพับบานกระทุ้ง 16 นิ้ว

บานพับบานกระทุ้ง 18 นิ้ว

บานพับบานกระทุ้ง 20 นิ้ว

บานพับบานกระทุ้ง 22 นิ้ว

บานพับบานกระทุ้ง 24 นิ้ว

ตัวล็อคเล็ก PBM

กุญแจบานเลื่อน PBM ชุดเล็ก

เรียบมีรูตัวเล็ก

เรียบไม่มีรูตัวเล็ก

มือจับสแตนเลสธรรมดา

แขนค้ำบานเปิด 18*10

แขนค้ำบานเปิด 18*12

แขนค้ำบานเปิด 18*14

ตัวล็อคใหญ่ PBM รุ่นใหญ่

กุญแจตัวใหญ่ PBM

เรียบมีรู PBM ใหญ่

เรียบไม่มีรู PBM ใหญ่

จมูกตัวล็อก

มือจับ D ใหญ่ เดี่ยว ไม่มีกุญแจ

มือจับ D ใหญ่ เดี่ยว มีกุญแจ

มือจับ D ใหญ่ คู่ ไม่มีกุญแจ

มือจับ D ใหญ่ คู่ มีกุญแจ

มือจับ D ใหญ่ เดี่ยว มีกุญแจ

มือจับล็อค PBM

จับกุญแจ PBM

จับเรียบมีรู PBM

จับเรียบไม่มีรู PBM

มือจับตัวล็อค CMECH สีอลู/สีทอง

มือจับตัวล็อค CMECH สีขาว/สีดำ

มือจับตัวล็อค+กุญแจ CMECH สีขาว/สีดำ

มือจับตัวล็อค+กุญแจ CMECH สีอลู/สีทอง

มือจับดัมมี่ CMECH สีอลู/สีทอง

มือจับดัมมี่ CMECH สีขาว/สีดำ

กระเป๋า CMECH พร้อมตัวอย่างครบชุด

มือจับล็อคบานเลื่อนยาวแบบนอกใน (ตามสั่ง)

มือจับล็อค(หัวรถไฟ)อบขาว PBM สีอลู/สีขาว/สีดำ

กุญแจ+ล็อค(หัวรถไฟ)อบขาว PBM สีอลู/สีขาว/สีดำ

มือจับดัมมี่(หัวรถไฟ)สีดำ PBM สีอลู/สีขาว/สีดำ

ดอกสว่านสีทอง11/64

ดอกสว่านสีทอง1/2

ดอกสว่านสีทอง1/4

ดอกสว่านสีทอง15/32

ดอกสว่านอย่างดี1/8

ดอกเจดีย์แบบชุด

ดอกไขควง 2 หัว (ตัวสั้น)

ดอกไขควง 2 หัว (ตัวยาว)

ดอกสว่านสีทอง 27/64

ดอกสว่านสีทอง 3/16

ดอกสว่านสีทอง 3/8

ดอกสว่านสีทอง 5/16

ดอกสว่านสีทอง 5/32

ดอกสว่านสีทอง 7/16

ดอกสว่านสีทอง 7/64

ดอกสว่านอย่างดี 9/64

ดอกสว่านสีเงิน 9/64

แขนค้ำยูโรแบบล็อคหลายจุด 12"

แขนค้ำยูโร 8"

แขนค้ำยูโร 10"

แขนค้ำยูโร 12"

แขนค้ำบานเปิด 28*6"

แขนค้ำบานเปิด 28*8"

แขนค้ำบานเปิด 28*10"

แขนค้ำบานเปิด 28*12"

บานพับสแตนเลสสำหรับมุ้งแบบซ่อน 6"

บานพับสแตนเลสสำหรับมุ้งแบบซ่อน 8"

แขนค้ำสแตนเลสแบบหลายจุด LR

แขนค้ำยูโร 8" ล็อคหลายจุด

บานพับกระทุ้ง ยุโลร่องซี 12 คู่

บานพับกระทุ้ง ยุโลร่องซี 14 คู่

บานพับกระทุ้ง ยุโลร่องซี 16 คู่

รีเวท 4-2 สีอลู

รีเวท 4-2 สีดำ ชา อบขาว

รีเวท 4-3 สีอลู

รีเวท 4-3 สีดำ ชา อบขาว

รีเวท 4-4 สีอลู

รีเวท 4-4 สีดำ ชา อบขาว

รีเวท 4-6 สีอลู

รีเวท 4-6 สีดำ ชาอบขาว

เดือยบนปรับไม่ได้

CDQ-15 สีอลูมิเนียม/สีดำ

CDQ-20 สีอลูมิเนียม/สีดำ

CDQ-25 สีอลูมิเนียม

CDQ-30 สีอลูมิเนียม/สีดำ

แกนเหลี่ยม 7*80 มม.

ตัวล็อค CCC

ล็อค+กุญแจ CCC

กุญแจสีอบขาว CCC

เรียบมีรู CCC

เรียบไม่มีรู CCC

มุ้งไฟเบอร์ 30" สีเทา

มุ้งไฟเบอร์ 30" สีดำ

มุ้งไฟเบอร์ 36" สีเทา

มุ้งไฟเบอร์ 36" สีดำ

มุ้งไฟเบอร์ 42" สีดำ

มุ้งไฟเบอร์ 42" สีเทา

มุ้งไฟเบอร์ 48" สีดำ

มุ้งไฟเบอร์ 48" สีเทา

มุ้งไฟเบอร์ 60" สีเทา

มุ้งไฟเบอร์ 60" สีดำ

มือจับประตูห้องน้ำ

มือจับประตูห้องน้ำ

บานพับหน้าต่าง

บานพับบานเปิด-C-กรุ๊ป-02

บานพับ-ชุดกระทุ้ง-อลูเม็ทโปร-สมาร์ท

บานพับ ชุดกระทุ้ง อลูเม็ทโปร สมาร์ท

บานพับ ชุดกระทุ้งยูเนียนตัวเล็ก

บานพับบานเปิด ชุด ORM

บานพับโช็ค-Cกรุ๊ปสีดำ

บานพับโช็ค C กรุ๊ปสีดำ

บานพับโช็ค Cกรุ๊ปสีดำ-6นิ้ว

บานพับโช็ค C กรุ๊ปสีดำ 6นิ้ว

บานพับโช็ค-Cกรุ๊ปสีดำ-ดัมมี่

บานพับโช็ค Cกรุ๊ปสีดำ ดัมมี่

บานพับโช็ค Cกรุ๊ป ดัมมี่ 6นิ้ว

บานพับเปิด แบบเรียบ

บานพับบานเปิด-สำหรับ-UAI

บานพับบานเปิด สำหรับ UAI

บานพับบานเปิดข้อเสือเล็ก-C-กรุ๊ป

บานพับบานเปิดข้อเสือเล็ก C กรุ๊ป

บานพับยูโร C กรุ๊ป

บานพับ-ชุดกระทุ้งยูเนียนBKK

บานพับ ชุดกระทุ้งยูเนียนBKK

กุญแจบานเลื่อนขอบิด

กุญแจบานเลื่อนขอบิด

กุญแจบานเลื่อน-สวิงบิด

กุญแจบานเลื่อน สวิงบิด

ล้อกึ่งมุ้งสองข้าง

คีมตึงมุ้ง

กรรไกตัดมุ้งไฟฟ้า

กรรไกรตัดมุ้งแบบลม

กรรไกรตัดมุ้งแบบลม

มุ้งแสตนเลส

มุ้งแสตนเลส 3.1*31.5

มุ้งแสตนเลส

มุ้งแสตนเลส 1.5*31.5

มุ้งแสตนเลส

มุ้งแสตนเลส 304 ชุบดำ (แบบเมตร)

ยางอุดรู AT

ยางอุดรู สีขาว สีดำ สีอลู สีชา

พุกพลาสิก-40-โล-กระสอบ

พุกพลาสิก 40 โล : กระสอบ

แม่เหล็กดำตัวเล็ก

แม่เหล็กดำตัวเล็ก

แผ่นแม่เหล็ก

แผ่นแม่เหล็ก

มือจับมุ้งเก่า สีขาว

มือจับมุ้งเก่า สีขาว