สินค้า - อลูมิเนียมเส้น

Thai Metal Aluminum Logo
Diamond Plus Aluminum Logo
RMC Aluminum Logo

อลูมิเนียมเส้น - แผงตัวซีกันแดด

สอบถามรายละเอียด สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

แผงตัวซีกันแดด: เหมาะกับการใช้ตกแต่งภายนอกและภายของตัวอาคาร เพราะมีความแข็งแกร่ง ทนทานต่อทุกสภาพภูมิอากาศ มีน้ำหนักเบา สะดวกต่อการใช้งานและติดตั้ง แผงตัวซีกันแดดนอกจากจะทำเป็นเกล็ดระบายอากาศแล้วยังสามารถนำมาใช้ทำเป็นแผ่นฝ้าหรือทำเป็นแผ่นแผงป้ายหน้าร้านได้อีกด้วย ทำให้เพิ่มความสวยงามและความหรูหราของบ้านหรือที่พักอาศัยได้เป็นอย่างดี

ตัวซีขาเกล็ด แบบเฉียง 25 องศา

ตัวซีขาเกล็ด แบบเฉียง 45 องศา

ตัวซีขาเกล็ด แบบฟันชิด

ตัวซีขาเกล็ด แบบเว้นร่อง

ตัวซีขาเกล็ด แบบฟันชิด

ตัวซีขาเกล็ด แบบเว้นร่อง

ตัวซีขาเกล็ด แบบฟันชิด

ขาเกล็ดแบบตรง

ขาเกล็ดแบบเฉียง 45 องศา

ขาเกล็ดสังกะสี /
ขาเกล็ดอลูมิเนียม

ตัวซีลายไม้

ตัวซีลายไม้

ตัวซีลายไม้

ตัวซีลายไม้

ตัวซีลายไม้

ตัวซีลายไม้

ตัวซีลายไม้

ตัวซีลายไม้