สินค้า - อลูมิเนียมเส้น

Thai Metal Aluminum Logo
Diamond Plus Aluminum Logo
RMC Aluminum Logo

อลูมิเนียมเส้น - ระแนงอลูมิเนียม

สอบถามรายละเอียด สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา
กล่องระแนง-1x5-1x10-ซม

ระแนงอลูมิเนียม 1x5 ซม.
ระแนงอลูมิเนียม 1x10 ซม.

ระแนงอลูมิเนียม 1"x1" นิ้ว
ระแนงอลูมิเนียม 2"x2" นิ้ว
ระแนงอลูมิเนียม 4"x4" นิ้ว

ระแนงอลูมิเนียม 1"x2" นิ้ว
ระแนงอลูมิเนียม 1"x3" นิ้ว
ระแนงอลูมิเนียม 1"x4" นิ้ว
ระแนงอลูมิเนียม 2"x4" นิ้ว
ระแนงอลูมิเนียม 2"x6" นิ้ว
ระแนงอลูมิเนียม 4"x8" นิ้ว

ตัวอย่างการติดตั้งระแนงอลูมิเนียม