สินค้า - อลูมิเนียมเส้น

Thai Metal Aluminum Logo
RMC Aluminum Logo

อลูมิเนียมเส้น - แผงตัวซีกันแดด

สอบถามรายละเอียด สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

ผลิตภัณฑ์เกล็ดบังแดด (Sun Louver) รุ่นตัวซี C

เกล็ดระบายอากาศอลูมิเนียมตัวซี C กันแดด
ผลิตภัณฑ์เกล็ดบังแดด (Sun Louver) รุ่นตัวซี C เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะการใช้งาน
ได้หลากหลายสไตล์ สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ของขายึดแผ่น (V-Carrier) ที่สามารถปรับองศาความเอียงของขายึดแผ่นรุ่นตัวซี C
ได้สูงสุด 3 รูปแบบ

ขายึดแผ่นรุ่นตัวซี

 • ขายึดแผ่นรุ่นตัวซี แบบเว้นร่อง 10 mm.
 • ขายึดแผ่นรุ่นตั้วซี แบบตรงชิด
 • ขายึดแผ่นรุ่นตัวซี แบบทำมุมเอียง 25 องศา
 • ขายึดแผ่นรุ่นตัวซี แบบทำมุมเอียง 45 องศา

ผลิตภัณฑ์เกล็ดบังแดดรุ่นตัวซี C ทุกรุ่นมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณแสงแดดที่ส่องเข้าตัวอาคาร
ขณะเดียวกันยังช่วยให้มีลมผ่าน และอากาศถ่ายเทหมุนเวียนได้ดี จึงเป็นการได้ใช้ประโยชน์
และใช้ประดับอาคารให้มีความสวยงาม เหมาะสมกับการตกแต่งออฟฟิศ สำนักงาน อาคาร โรงเรียน
โชว์รูม สนามบิน และบ้านพักอาศัย

แบบเว้นร่อง 10 mm.

ขายึดแผ่นแบบ แบบเว้นร่อง 10 mm.

จำนวนขา / ความยาว 1 เมตร : 11 ร่อง
วัสดุอลูมิเนียม / สังกะสี

 • ความหนา 0.6 – 0.8 mm.
 • ความยาว 4.00 mm. และ 6.00 mm.
 • ความหนา 0.90 mm.
 • ความยาว 2.40 mm.

แบบตรงชิด

ขายึดแผ่นแบบ แบบเว้นร่อง 10 mm.

จำนวนขา / ความยาว 1 เมตร : 11 ร่อง
วัสดุอลูมิเนียม / สังกะสี

 • ความหนา 0.6 – 0.8 mm.
 • ความยาว 4.00 mm. และ 6.00 mm.
 • ความหนา 0.90 mm.
 • ความยาว 2.40 mm.

แบบทำมุมเอียง 25 องศา

ขายึดแผ่นแบบ แบบเฉียง 25 องศา

จำนวนขา / ความยาว 1.02 m. : 15 ฟัน
วัสดุอลูมิเนียม / สังกะสี

 • ความหนา 0.6 – 0.8 mm.
 • ความยาว 4.00 mm. และ 6.00 mm.
 • ความหนา 0.90 mm.
 • ความยาว 2.40 mm.

แบบทำมุมเอียง 45 องศา

ขายึดแผ่นแบบ แบบเฉียง 45 องศา

จำนวนขา / ความยาว 1 m. : 12 ฟัน
วัสดุอลูมิเนียม / สังกะสี

 • ความหนา 0.6 – 0.8 mm.
 • ความยาว 4.00 mm. และ 6.00 mm.
 • ความหนา 0.90 mm.
 • ความยาว 2.40 mm.