สินค้า - อลูมิเนียมเส้น

Thai Metal Aluminum Logo
RMC Aluminum Logo

อลูมิเนียมเส้น - ชุดบานเลื่อน

สอบถามรายละเอียด สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

ชุดบานเลื่อน: เหมาะสำหรับบ้านและสำนักงานทั่วไปที่ต้องการความทันสมัยและสวยงาม มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมและความแตกต่างของแต่ละงาน

บานเลื่อนเป็นหนึ่งในประเภทประตู-หน้าต่างที่นิยมใช้ ด้วยคุณสมบัติที่ช่วยประหยัดเนื้อที่ จึงเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้ตัวบ้านและสะดวกต่อการใช้งาน ประตู-หน้าต่าง ยังเป็นจุดรับแสงและถ่ายเทอากาศ ซึ่งมีผลต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย เราจึงควรเลือกประตู-หน้าต่างที่มีคุณสมบัติเหมาะสม บานเลื่อนไทยเม็ททอล มีทั้งระบบไทย (ท้องตลาด) และระบบยูโรซึ่งแบ่งตามรุ่นการใช้งานดังนี้ บานเลื่อนระบบกึ่งยูโร รุ่น X10 และบานเลื่อนระบบยูโร รุ่น X20

รูปแบบบานเลื่อน

อลูมิเนียมเส้น เฟรมบน 4"

เฟรมบน 4"

อลูมิเนียมเส้น เฟรมล่าง 4"

เฟรมล่าง 4"

อลูมิเนียมเส้น เฟรมข้าง 4"

เฟรมข้าง 4"

อลูมิเนียมเส้น เสาเกี่ยว

เสาเกี่ยว

อลูมิเนียมเส้น เสากุญแจ

เสากุญแจ

อลูมิเนียมเส้น ขวางบน

ขวางบน

อลูมิเนียมเส้น ขวางล่าง

ขวางล่าง

อลูมิเนียมเส้น

เสาข้างตาย

อลูมิเนียมเส้น ชนกลางบานเลื่อน

ชนกลางบานเลื่อน

อลูมิเนียมเส้น ตบธรณี

ตบธรณี

อลูมิเนียมเส้น ต่อกระจกบานเลื่อน

ต่อกระจกบานเลื่อน

อลูมิเนียมเส้น กรอบมุ้งบานเลื่อน

กรอบมุ้งบานเลื่อน

อลูมิเนียมเส้น ชนกลางมุ้งบานเลื่อน

ชนกลางมุ้งบานเลื่อน

อลูมิเนียมเส้น เฟรมล่างขาสูง 4"

เฟรมล่างขาสูง ตรง 4"

อลูมิเนียมเส้น เฟรมล่างขาสูง 4"

เฟรมล่างขาสูง 4"

อลูมิเนียมเส้น ตบธรณีขาสูง

ตบธรณีขาสูง

อลูมิเนียมเส้น เฟรมบน 3 ราง

เฟรมบน 3 ราง

อลูมิเนียมเส้น เฟรมล่าง 3 ราง

เฟรมล่าง 3 ราง

อลูมิเนียมเส้น เฟรมข้าง 3 ราง

เฟรมข้าง 3 ราง

อลูมิเนียมเส้น เฟรมล่าง 3 ราง

เฟรมล่าง 3 ราง

ไม่มีสัน

อลูมิเนียมเส้น เฟรมล่างหลังเต่า 3 ราง

เฟรมล่างหลังเต่า 3 ราง

สำหรับพื้นที่ระนาบเดียวกัน

อลูมิเนียมเส้น เสาเกี่ยว 2 ทาง

เสาเกี่ยว 2 ทาง

อลูมิเนียมเส้น คิ้วใส่มุ้งลวด

คิ้วใส่มุ้งลวด

อลูมิเนียมเส้น เฟรมบน 3"

เฟรมบน 3"

อลูมิเนียมเส้น เฟรมล่าง 3"

เฟรมล่าง 3"

อลูมิเนียมเส้น เฟรมข้าง 3"

เฟรมข้าง 3"

อลูมิเนียมเส้น เฟรมบนติดกล่อง

เฟรมบนติดกล่อง

อลูมิเนียมเส้น เฟรมล่างติดกล่อง

เฟรมล่างติดกล่อง

อลูมิเนียมเส้น เฟรมข้างติดกล่อง

เฟรมข้างติดกล่อง

อลูมิเนียมเส้น เฟรมล่างหลังเต่า 2 ราง

เฟรมล่างหลังเต่า 2 ราง

สำหรับพื้นที่ระนาบเดียวกัน

อลูมิเนียมเส้น เฟรมบนหลังเต่า 3 ราง

เฟรมบนหลังเต่า 3 ราง

อลูมิเนียมเส้น เฟรมล่างหลังเต่า 3 ราง

เฟรมล่างหลังเต่า 3 ราง

อลูมิเนียมเส้น เสาเกี่ยว 5 ซม.

เสาเกี่ยว 5 ซม.