สินค้า - อลูมิเนียมเส้น

Thai Metal Aluminum Logo
Diamond Plus Aluminum Logo
RMC Aluminum Logo

อลูมิเนียมเส้น - ชุดบานเลื่อน X20

สอบถามรายละเอียด สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

บานเลื่อนเป็นหนึ่งในประเภทประตู-หน้าต่างที่นิยมใช้ ด้วยคุณสมบัติที่ช่วยประหยัดเนื้อที่ จึงเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้ตัวบ้านและสะดวกต่อการใช้งาน ประตู-หน้าต่าง ยังเป็นจุดรับแสงและถ่ายเทอากาศ ซึ่งมีผลต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย เราจึงควรเลือกประตู-หน้าต่างที่มีคุณสมบัติเหมาะสม บานเลื่อนไทยเม็ททอล มีทั้งระบบไทย (ท้องตลาด) และระบบยูโรซึ่งแบ่งตามรุ่นการใช้งานดังนี้ บานเลื่อนระบบกึ่งยูโร รุ่น X10 และบานเลื่อนระบบยูโร รุ่น X20

บานเลื่อนระบบกึ่งยูโร รุ่น X20

รูปแบบบานเลื่อน