สินค้า - อลูมิเนียมเส้น

Thai Metal Aluminum Logo
Diamond Plus Aluminum Logo
RMC Aluminum Logo

อลูมิเนียมเส้น - ชุดบานสวิง และช่องแสง

กล่องเรียบ 1 1/2x3"

กล่องเรียบ 1 1/2x3"

กล่องเรียบ 1"x4"

กล่องเรียบ 1"x4"

กล่องเรียบ 1"x4" มีสกรู

กล่องเรียบ 1"x4" มีสกรู

กล่องเรียบ 1 3/4"x4"

กล่องเรียบ 1 3/4"x4"

กล่องเรียบ 2"x4"

กล่องเรียบ 2"x4"

กล่องเรียบ 3"x4"

กล่องเรียบ 3"x4"

กล่องเรียบ 4"x4"

กล่องเรียบ 4"x4"

กล่องแจ๊คสัน

กล่องแจ๊คสัน

Die.02022-ฝาแจ๊คสัน

ฝาแจ๊คสัน

กล่องร่อง 1"x4"

กล่องร่อง 1"x4"

กล่องร่อง 1"x4" มีสกรู

กล่องร่อง 1"x4" มีสกรู

กล่องร่อง-1 1/2"x3"

กล่องร่อง 1 3/4"x4"

กล่องร่อง 1 3/4"x4"

กล่องร่อง 2"x4"

กล่องร่อง 2"x4"

กล่องดัดโค้ง 1 3/4"x4"

กล่องดัดโค้ง 1 3/4"x4"

กล่องเปิด 1 1/2x3"

กล่องเปิด 1"x4"

กล่องเปิด 1"x4"

กล่องเปิด 1 3/4"x4"

กล่องเปิด 1 3/4"x4"

กล่องเปิด 1"x4" มีสกรู

กล่องเปิด 2"x4"

ฝาปิด 3"

ฝาปิด

ฝาปิด 1"x4"

ฝาปิด 1"x4"

ตบร่อง 1"x4"

ตบร่อง 1"x4"

ตบร่อง 3"

ตบร่อง 3"

ตบเรียบ 3"

ตบเรียบ 3"

ตบเรียบ

ตบเรียบ

ตบร่อง

ขวางบนสวิง

ขวางบนสวิง

ขวางล่างสวิง

ขวางล่างสวิง

เสาข้างสวิง

ขวางบนสวิง 4"

ขวางล่างสวิง 4"

เสาข้างสวิง 4"

เสาข้างสวิง 4"

ธรณีสวิง (ขาสูง)

ธรณีสวิง (ขาสูง)

ซอยลูกฟักบานสวิง

ซอยลูกฟักบานสวิง

Die.02060-มือจับยาว

มือจับยาว

รางแขวนเล็ก

รางแขวนเล็ก

รางแขวนใหญ่

รางแขวนใหญ่

ชนกลางรางแขวน

ชนกลางรางแขวน

เสาร่องมุมเสาตั้ง 90 องศา

เสาร่องมุมเสาตั้ง 90 องศา

เสาตั้ง 135 องศา

เสาตั้ง 135 องศา

คิ้วประตูสวิง

คิ้วประตูสวิง

คิ้วประตูสวิงเหลี่ยม

คิ้วประตูสวิงเหลี่ยม

คิ้วเทเล็ก

คิ้วเทเล็ก

คิ้วเทเล็กหัวแหลม

คิ้วเทเล็กหัวแหลม

คิ้วเทเหลี่ยม

คิ้วเทเหลี่ยมเล็ก

คิ้วเทใหญ่ 1"

คิ้วเทใหญ่ 1"

คิ้วเทใหญ่หัวแหลม 1 3/4"

คิ้วเทใหญ่หัวแหลม 1 3/4"

คิ้วเทเหลี่ยมใหญ่ 1 3/4"

คิ้วเทเหลี่ยมใหญ่ 1 3/4"

คิ้วเทใหญ่ 1 3/4"

คิ้วเทใหญ่ 1 3/4"

คิ้วเทใหญ่ร่อง 18 มม.

คิ้วเทใหญ่ร่อง 16 มม.

คิ้วเทใหญ่ร่อง 40 มม.

คิ้วเทใหญ่ร่อง 40 มม.

คิ้วเทใหญ่ตบเฟรม

คิ้วเทใหญ่ตบเฟรม

คิ้วตบแผ่นรอง

คิ้วตบแผ่นรอง

แผ่นรองคิ้วตบ

แผ่นรองคิ้วตบ