สินค้า - อลูมิเนียมเส้น

Thai Metal Aluminum Logo
Diamond Plus Aluminum Logo
RMC Aluminum Logo

อลูมิเนียมเส้น - ชุดบานกระทุ้ง

สอบถามรายละเอียด สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

ชุดบานกระทุ้ง: เหมาะสำหรับบ้านและสำนักงานทั่วไปที่ต้องการความทันสมัยและสวยงาม มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมและความแตกต่างของแต่ละงาน

กรอบนอกกระทุ้ง แบบยูเนี่ยน

กรอบนอกกระทุ้ง ยูเนี่ยน

กรอบบานกระทุ้ง

กรอบในกระทุ้ง ยูเนี่ยน

คิ้วบานกระทุ้ง

คิ้วกระทุ้ง ยูเนี่ยน

กรอบบานกระทุ้งTM

กรอบบานกระทุ้ง

คิ้วประตูสวิงเหลี่ยม

คิ้วประตูสวิงเหลี่ยม

ซอยลูกฟักกระทุ้ง

ซอยลูกฟักกระทุ้ง ยูเนี่ยน

ซอยลูกฟักกระทุ้งTM

ซอยลูกฟักกระทุ้ง

แบ่งกลางกระทุ้ง

แบ่งกลางกระทุ้งใช้น็อต
ยูเนี่ยน

คิ้วบังใบบานกระทุ้ง

คิ้วบังใบบานกระทุ้ง