วัสดุ อุปกรณ์เสริม

แป้นรับล็อค CDG30-1

แป้นรับล็อค CDG30-1

แป้นรับล็อคบานเปิดคู่

แป้นรับล็อคบานเปิดคู่ (สองช่อง)

มุมฉากบานเปิดยูโร

บานพับบานกระทุ้ง 6 นิ้ว

บานพับบานกระทุ้ง 8 นิ้ว

บานพับบานกระทุ้ง 10 นิ้ว

บานพับบานกระทุ้ง 12 นิ้ว

บานพับบานกระทุ้ง 14 นิ้ว

บานพับบานกระทุ้ง 16 นิ้ว

บานพับบานกระทุ้ง 18 นิ้ว

บานพับบานกระทุ้ง 20 นิ้ว

บานพับบานกระทุ้ง 22 นิ้ว

บานพับบานกระทุ้ง 24 นิ้ว

ตัวล็อคเล็ก PBM

กุญแจบานเลื่อน PBM ชุดเล็ก

เรียบมีรูตัวเล็ก

เรียบไม่มีรูตัวเล็ก

มือจับสแตนเลสธรรมดา

แขนค้ำบานเปิด 18*10

แขนค้ำบานเปิด 18*12

แขนค้ำบานเปิด 18*14

ตัวล็อคใหญ่ PBM รุ่นใหญ่

กุญแจตัวใหญ่ PBM

เรียบมีรู PBM ใหญ่

เรียบไม่มีรู PBM ใหญ่

จมูกตัวล็อก

มือจับ D ใหญ่ เดี่ยว ไม่มีกุญแจ

มือจับ D ใหญ่ เดี่ยว มีกุญแจ

มือจับ D ใหญ่ คู่ ไม่มีกุญแจ

มือจับ D ใหญ่ คู่ มีกุญแจ

มือจับ D ใหญ่ เดี่ยว มีกุญแจ

มือจับล็อค PBM

จับกุญแจ PBM

จับเรียบมีรู PBM

จับเรียบไม่มีรู PBM

มือจับตัวล็อค CMECH สีอลู/สีทอง

มือจับตัวล็อค CMECH สีขาว/สีดำ

มือจับตัวล็อค+กุญแจ CMECH สีขาว/สีดำ

มือจับตัวล็อค+กุญแจ CMECH สีอลู/สีทอง

มือจับดัมมี่ CMECH สีอลู/สีทอง

มือจับดัมมี่ CMECH สีขาว/สีดำ

กระเป๋า CMECH พร้อมตัวอย่างครบชุด

มือจับล็อคบานเลื่อนยาวแบบนอกใน (ตามสั่ง)

มือจับล็อค(หัวรถไฟ)อบขาว PBM สีอลู/สีขาว/สีดำ

กุญแจ+ล็อค(หัวรถไฟ)อบขาว PBM สีอลู/สีขาว/สีดำ

มือจับดัมมี่(หัวรถไฟ)สีดำ PBM สีอลู/สีขาว/สีดำ

ดอกสว่านสีทอง11/64

ดอกสว่านสีทอง1/2

ดอกสว่านสีทอง1/4

ดอกสว่านสีทอง15/32

ดอกสว่านอย่างดี1/8

ดอกเจดีย์แบบชุด

ดอกไขควง 2 หัว (ตัวสั้น)

ดอกไขควง 2 หัว (ตัวยาว)

ดอกสว่านสีทอง 27/64

ดอกสว่านสีทอง 3/16

ดอกสว่านสีทอง 3/8

ดอกสว่านสีทอง 5/16

ดอกสว่านสีทอง 5/32

ดอกสว่านสีทอง 7/16

ดอกสว่านสีทอง 7/64

ดอกสว่านอย่างดี 9/64

ดอกสว่านสีเงิน 9/64

แขนค้ำยูโรแบบล็อคหลายจุด 12"

แขนค้ำยูโร 8"

แขนค้ำยูโร 10"

แขนค้ำยูโร 12"

แขนค้ำบานเปิด 28*6"

แขนค้ำบานเปิด 28*8"

แขนค้ำบานเปิด 28*10"

แขนค้ำบานเปิด 28*12"

บานพับสแตนเลสสำหรับมุ้งแบบซ่อน 6"

บานพับสแตนเลสสำหรับมุ้งแบบซ่อน 8"

แขนค้ำสแตนเลสแบบหลายจุด LR

แขนค้ำยูโร 8" ล็อคหลายจุด

บานพับกระทุ้ง ยุโลร่องซี 12 คู่

บานพับกระทุ้ง ยุโลร่องซี 14 คู่

บานพับกระทุ้ง ยุโลร่องซี 16 คู่

รีเวท 4-2 สีอลู

รีเวท 4-2 สีดำ ชา อบขาว

รีเวท 4-3 สีอลู

รีเวท 4-3 สีดำ ชา อบขาว

รีเวท 4-4 สีอลู

รีเวท 4-4 สีดำ ชา อบขาว

รีเวท 4-6 สีอลู

รีเวท 4-6 สีดำ ชาอบขาว

เดือยบนปรับไม่ได้

CDQ-15 สีอลูมิเนียม/สีดำ

CDQ-20 สีอลูมิเนียม/สีดำ

CDQ-25 สีอลูมิเนียม

CDQ-30 สีอลูมิเนียม/สีดำ

แกนเหลี่ยม 7*80 มม.

ตัวล็อค CCC

ล็อค+กุญแจ CCC

กุญแจสีอบขาว CCC

เรียบมีรู CCC

เรียบไม่มีรู CCC